Kvah Logotyp
allhelgonakyrkan-1

Kammarmusikserien i Allhelgonakyrkan startades 1988 av Bengt Forsberg och församlingens dåvarande organist Wivi-Ann Axelsson. Allhelgonakyrkan är en av de lokalerna i Stockholm, kanske i hela Sverige, som bäst lämpar sig för kammarmusik. Storleken är perfekt, lokalen rymmer drygt 250 personer. Akustiken är enastående, det spelar ingen roll var man sitter. Klanglådan är maximal och kyrkorummet fylls såväl av en ensam solist som av en kammarorkester eller kör. Programmet innehåller c:a en konsert per månad och en festival under sommaren.

Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan är en ideell förening som bildades för att stödja och driva kammarmusikverksamheten i samarbete med Katarina församling. Församlingen representeras i styrelsen av organisten Gregory Lloyd. Stöd från KVAH:s medlemmar kompletterar styrelsens och Bengt Forsbergs ideella arbete.

Allhelgonakyrkan

1918 invigdes kyrkan av ärkebiskop Nathan Söderblom som också gav kyrkan dess namn. Sällskapet för främjande av kyrklig själavård var ägare till kyrkan som uppläts hyresfritt till Katarina församling mot att församlingen stod för driftskostnaderna. 1929 erbjöd sällskapet kyrkan i gåva till församlingen som dock avböjde detta erbjudande och upphävde samtidigt åtagandet att stå för driftkostnaderna.

1930 när många trodde att kyrkan skulle behöva stängas och kanske rivas bildades Föreningen Allhelgonakyrkans vänner. Föreningen kom sedan att i många år stå för kyrkans driftkostnader och 1958 fick föreningen kyrkan i gåva av Sällskapet för kyrklig själavård.

1972 överlämnade Allhelgonakyrkans vänner kyrkan till Katarina Församling.

1988 började kammarmusikserien i Allhelgonakyrkan.

1999 bildades Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan KVAH.

Styrelsen

Maj 2016 - april 2017

Ordförande: David Matscheck
Viceordförande: Allan Kanter
Kassör: Per Bäckström
Övriga ledamöter:
Lars Bäcklund
Lars-Ingemar Karlsson
Claes Schalén
Jan Silverudd
Suppleant: Pär Trehörning
Styrelseledamot utsedd av Katarina församling: Gregory Lloyd
Adjungerad till styrelsen: Bengt Forsberg, konstnärlig ledare

Kontakta oss

Postadress:

KVAH
c/o Matscheck
Högomsvägen 37
183 50 Täby

Bengt Forsberg, konstnärlig ledare

bengt-2
Photo: Arto Tulima

Bengt Forsberg föddes 1952 och är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg med pianodiplom och högre organist- och kantorsexamen. Studier i London och Köpenhamn för internationella storheter följde.

Han intar en särställning i svenskt musikliv, både som solist, kammarmusiker och ackompanjatör. Mest uppmärksammat är samarbetet med Anne Sofie von Otter och tillsammans har de gjort en mängd hyllade skivinspelningar. Bengts repertoar är ovanligt bred och i styrelsens programläggning diskuteras både okända tonsättares verk och okända verk av kända tonsättare. Ett givande och tagande som resulterar i fantastiska konserter med fantastiska musiker!

Festivaler från förr

2017 Bach och Mendelssohn

2017-festival-affisch

Detaljer för festivalen

2016 Fransk kammarmusik

2016-festival-affisch

Detaljer för festivalen

2015 Kammarmusik från norden

kammarmusikfestival_2015

Detaljer för festivalen

2014 Beethoven och ryska kompositörer

2014-affisch

2013 Mozart MM

2013-affisch

2012 American Dreams

kvah-festival-2012-1

2011 Toner från Tjeckien

kvah-festival-2011-1

2010 Robert & Clara

kvah-festival-2010-1

2009 Bara Brahms

kvah-festival-2009-1

2008 3 x Franz

kvah-festival-2008-1

2007

kvah-festival-2007-1

Medlemskonserter

Måndagen den 15 januari, kl. 19.00, i Allhelgonakyrkan

Ellen Nisbeth och Bengt Forsberg spelar musik av Brahms och Sibelius. Just nu turnerar de runtom i Europa som representanter för Stockholms Konserthus i samarbetet "Rising Stars". Det är gratis inträde till detta program med frivillig kollekt.