Kvah Logotyp

Kontakt - info@kammarmusikens-vanner.se

Maj 2016 - april 2017

Ordförande: David Matscheck
Viceordförande: Allan Kanter
Kassör: Per Bäckström
Övriga ledamöter:
Lars Bäcklund
Lars-Ingemar Karlsson
Claes Schalén
Jan Silverudd
Suppleant: Pär Trehörning
Styrelseledamot utsedd av Katarina församling: Gregory Lloyd
Adjungerad till styrelsen: Bengt Forsberg, konstnärlig ledare