Kvah Logotyp

Kontakt - info@kammarmusikens-vanner.se

Mars 2020 - april 2021

Ordförande: Nils-Göran Olve
Viceordförande: Allan Kanter
Kassör: Per Bäckström
Övriga ledamöter:
Lars Bäcklund
Lars-Ingemar Karlsson
Claes Schalén
Jan Silverudd
Ann-Sofie Westelius
Styrelseledamot utsedd av Katarina församling: Gregory Lloyd
Adjungerad till styrelsen: Bengt Forsberg, konstnärlig ledare