Kvah Logotyp

Kontakt - info@kammarmusikens-vanner.se

Maj 2018 - april 2019

Ordförande: David Matscheck
Viceordförande: Allan Kanter
Kassör: Per Bäckström
Övriga ledamöter:
Lars Bäcklund
Lars-Ingemar Karlsson
Nils-Göran Olve
Claes Schalén
Jan Silverudd
Pär Trehörning
Styrelseledamot utsedd av Katarina församling: Gregory Lloyd
Adjungerad till styrelsen: Bengt Forsberg, konstnärlig ledare