Kvah Logotyp

Alla konsertarrangörer väntar nu på att det åter ska bli möjligt att ha konserter. De som vi hade planerat i december och januari går inte att genomföra, och vad som kommer att gälla därefter fram till att den planerade nya pandemilagen träder i kraft 15 mars vet vi inte. Från den 15 mars räknar vi med att det ska bli tillåtet att ha så många besökare som vår konsertlokal kan rymma med hänsyn till social distansering. I Allhelgonakyrkan tror vi att det innebär drygt 80. Kyrkan rymmer mer än 200 och våra konserter brukar dra mellan 70 och 130 besökare, så det är ett rimligt antal. Vår repertoar gör det också lätt att hålla avstånd mellan musikerna, och mellan dem och den publik som sitter närmst.

Med bara 40–50 besökare blir varje konsert en förlustaffär, och även om vi och Katarina församling kan hantera det så skulle vi och musikerna sörja över att våra fina program når så få. Trots det är vi beredda att genomföra vår nästa planerade konsert den 13 februari, om det inte blir tillåtet med fler. Är rekommendationen fortsatt att bara ha sammankomster för högst 8 personer ställer vi in. Digitalsändningar kräver resurser som vi bara kan satsa i undantagsfall, som för vår webbfestival som du fortfarande kan se via KVAH Play. De konserter som vi har tvingats ställa in räknar vi med att i stället kunna ge när restriktionerna hävts. Då blir det också rimligare att resa till Allhelgonakyrkan och träffa vänner där före, under och efter konserterna – som vi alla längtar efter. Även det gör att vi avvaktar hellre än att ge mindre konserter nu, troligen utan paus och servering. Hela tiden tror vi att läget måste bli mer normalt snart – så låt oss vänta en månad till. Vårt planerade program för februari-maj hittar du på denna webbplats.

Under oktober och november lyckades vi ändå ge två konserter. Och nyligen har Anne Sofie von Otter, hennes son Fabian och vår konstnärliga ledare Bengt spelat in en julhälsning som kan ses på Youtube från den 12 december, kl. 18. En länk till den hittar du på KVAH Play. Så vi gör vad vi kan för att "hålla" och i synnerhet hålla kontakten med våra medlemmar!

Nils-Göran Olve, ordförande