Kvah Logotyp

Passa på och bli medlem i Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan nu så gäller ditt medlemskap såväl för hösten som för hela året 2019!

Som medlem i Kammarmusikens Vänner får du medlemskort med rätt till rabatterat biljettpris, du försäkrar dig om information kring kommande konserter, får närvara vid speciella medlemsprogram samt får rätt att delta i vårt årsmötet i april/maj och påverka KVAH:s framtida inriktning.

Närmast den 27 oktober firar vi 30-års jubileum för kammarmusiken i Allhelgonakyrkan! Då framför vår konstnärlige ledare Bengt Forsberg tillsammans med violinisten Tobias Ringborg och cellisten Natalia Goldmann musik av 2018:s jubilarer Franz Berwald, Claude Debussy, Emil Sjögren, Hubert Parry och Lili Boulanger. Klicka på "På gång" för mer information om detta spännande program!

Medlemsavgiften är 250 kr per person. Betala till Plusgirot 4875908-8 och skriv din e-postadress och din hemadress.
Välkommen till Kammarmusikens Vänner!

David Matscheck, ordförande
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan