Kvah Logotyp

Sommar 2020

Eftersom våra livekonserter i vår och sommar har inställts på grund av covid-19-krisen har vi producerat inspelningar av konserter som har spelats in i kyrkan utan publik.

Kammarmusik på KVAHs YouTube kanal

Vår festival 2020 är inställd

De konserter kring temat Beethoven-variationer som vi tänkte ha 5–8 augusti är flyttade till 2021. I stället kommer vi att öka vårt utbud på YouTube, och de dagar festivalen skulle ha skett hoppas vi särskilt många kommer att ta del av det. Medlemmar kommer att få programtexter inför detta.

Höst 2020

Våra konserter i höst är förstås också osäkra, men vi har planerat ett mer omfattande program än vanligt för att i någon mån kompensera vår tysta vår. Här är de datum som vi har bestämt. I augusti räknar vi med att kunna bekräfta om detta går att genomföra:

  • 12 september
  • 10 oktober
  • 7 november
  • 14 november
  • 5 december (julkonsert)
  • 26 december.

En konsert särskilt för barn kommer att annonseras när vi har hittat en lämplig dag för den.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tidigare konserter mellan 2015 och nu

Länk till information om tidigare konserter