Kvah Logotyp

Kompositörer:

Valborg Aulin, Maria Bach, Cécile Chaminade, Iris Szeghy

Medverkande:

Karin Dornbusch, Kati Raitinen, Treitlerkvartetten, Matti Hirvonen, Bengt Forsberg

Biljetter finns att köpa i Allhelgonakyrkan kl. 16.00

Introduktion kl. 17:00 "Tonsättare och kvinna"

Camilla Lundberg berättar. Fri entré för konsertbesökare.

Klarinett, cello, stråkkvartett - och en hel del piano

Program kl. 18.00

Amy Beach (1867—1944): Dreaming ur Four sketches for piano, op. 15
Alice Tegner (1864—1943): Etude romantique
Iris Szeghy (f 1956): Vivat summer! för klarinett solo och Preludio e danza för basklarinett
Maria Bach (1896—1978): Violoncellsonat c-moll
Cécile Chaminade (1857—1944): Ur 6 Pièces romantiques op 55 for piano 4 händer
Valborg Aulin (1860—1928): Stråkkvartett nr 2 e-moll

Medverkande

Karin Dornbusch, klarinett, Kati Raitinen, cello,
Treitlerkvartetten,
Matti Hirvonen och Bengt Forsberg, piano

Mer information om artisterna

Länk till biografierna av artisterna

Program kommentarer

Iris Szeghy (f 1956 ) är född i en ungersk familj men uppvuxen i Slovakien. Hon studerade piano och komposition i bland annat Bratislava men har sedan skaffat sig en i högsta grad internationell utbildning med studier i bland annat Ungern, Polen, Tyskland, Nederländerna och USA.
Hon är numera bosatt i Schweiz. Iris Szeghy har skrivit musik i många olika genrer: orkesterverk, kammarmusik, musik för soloinstrument, sånger och annan vokalmusik. Hennes musik har framförts i många europeiska länder, i Amerika och i Australien. Hon har samarbetat med välkända ensembler och festivaler och har vunnit flera internationella kompositionspriser.
"Vivat summer!" är en svit i sju korta satser för soloklarinett från 1985 som på ett koncentrerat sätt fångar olika sommartypiska stämningslägen, till exempel i Sultriness (kvalmig hetta). Den sju år senare skrivna "Preludio e danza" för basklarinett (eller bassetthorn) är påverkad av jazz och folkmusik och bygger inte minst på dynamiska kontraster mellan basklarinettens olika lägen.
Iris Szeghy har uttryckt sin glädje över att dessa verk framförs för första gången i Sverige under festivalen.

Maria Bach föddes i Wien 1896. Hemmet var mycket kulturorienterat med berömda gäster som Brahms, Nikisch, Kokoschka och Klimt. Kända musiker fanns också i släkten men det finns inga belägg för att hon var släkt med den berömda musikersläkten med samma namn.
Vid 14 års ålder började hon komponera, framför allt sånger och piano-stycken. De fortsatta studierna i Wien omfattade både dirigering och framför allt komposition med kompositören Joseph Marx som lärare och genom hans undervisning fördjupade hon sig i den samtida repertoaren. Under 1920-talet skrev Maria Bach bland annat kammarmusik, orkesterverk och sånger för röst och orkester. Hon fortsatte att komponera under de följande decennierna i huvudsakligen senromantisk stil.
Hon gifte sig med den italienske målaren Bruno Ciacelli och övergick under en tid på 1940-talet till att måla i stället för att komponera och hennes musik blev allt mindre uppmärksammad och framförd. I slutet av sitt liv erhöll hon dock flera hedersutmärkelser, bland annat utnämndes hon till professor två år före sin död 1978.
Sonaten för violoncell och piano i c-moll skrevs 1924 under hennes kanske mest produktiva kompositionsperiod. Den tresatsiga sonaten är skriven i senromantisk stil med ett ganska tätt tonspråk som kan leda tankarna till exempel till den tidige Schönberg eller Reger.

Cécile Chaminade föddes i Paris 1857 i en musikalisk familj som tidigt upptäckte hennes talang. Det gjorde också Bizet, som var granne och vän till familjen. Han kallade henne "lilla Mozart" och rekommenderade mot faderns vilja att hon skulle börja studera vid Pariskonservatoriet.
Chaminade debuterade som pianist vid 18 års ålder och som kompositör två år senare och fick omedelbart lysande recensioner. Under de följande decennierna firade hon stora triumfer i Europa och i USA och blev till exempel vid återkommande tillfällen inbjuden av drottning Victoria till England. 1913 fick hon som första kvinnliga kompositör Hederslegionen. Efter att under 1880- och 90-talen komponerat i många olika genrer övergick hon därefter nästan enbart till det intimare formatet med sånger och pianostycken.
Chaminades stora popularitet under början av 1900-talet avtog efterhand och hennes musik föll i glömska. Inte minst Bengt Forsberg har bidragit till att återuppväcka intresset för hennes musik, bland annat genom sitt samarbete med Anne Sofie von Otter. Nyligen har Bengt tillsammans med David Huang också spelat in kvällens verk "6 Piéces romantiques" från 1890. Verket visar Chaminades melodiska rikedom och charm och också hennes dragning till det exotiska.

Valborg Aulin föddes i Gävle och började studera piano som barn och komposition i 13-årsålder. Som 17-åring började hon vid Musikaliska Akademien där hon bland annat hade Ludvig Norman som lärare. På 1880-talet fick hon inte minst genom Normans stöd resestipendium till Köpenhamn och Paris, där hon studerade för bland annat Massenet.
Nästan alla hennes kompositioner – kammarmusik, pianoverk, enstaka orkesterverk samt sånger och körverk – tillkom under 1880- och 90-talen. Som pianist framträdde hon bland annat med sin bror Tor Aulin och hans stråkkvartett. 1903 flyttade hon till Örebro och komponerade därefter i stort sett ingenting mer.
Verken rönte under hennes levnad uppskattning men hon fick också ganska mycket kritik. Under senare decennier har hennes musik uppmärksammats på nytt, inte minst de båda stråkkvartetterna. När Stråkkvartetten i e-moll på nytt framfördes 1991 hade den sannolikt inte spelats under cirka ett sekel. Det är svårt att förstå när man hör kvartetten – de på många sätt kraftfulla och vitala yttersatserna inramar ett vackert och uttrycksfullt Andante och ett infallsrikt rytmiskt scherzo.

Allan Kanter