Kvah Logotyp

Kompositörer:

Ester Mägi, Clara Schumann, Alma Mahler, Iris ter Schiphorst, Marcelle de Manziarly

Medverkande:

Karin Dornbusch, Henriikka Gröndahl, Cecilia Zilliacus, Kati Raitinen, Matti Hirvonen och Bengt Forsberg

I kväll kommer det tyvärr att uppstå stora transportproblem för dem som vill åka till/från kyrkan med bil eller taxi/färdtjänst. Det årliga Midnattsloppet kolliderar i år igen med vår lördagskonsert och det innebär att stora delar av Söder, däribland Ringvägen, som ju utgör huvudsaklig bilväg till Allhelgonakyrkan, är helt avspärrad för bilkörning på kvällen fram till ungefär midnatt. Biltransporter till och från kyrkan är (förutom från de närmaste gatorna) omöjliga under denna tid utan besökare måste transportera sig med i första hand tunnelbanan (T-Skanstull) eller pendeltåg (Södra station).

En sonar, en sopran, en trio - men vem är Bill?

Program kl. 18:30 (obs tiden)

Fanny Mendelssohn (1805—1847): - ur Das Jahr, juli
Victoria Borisova-Ollas (f 1969): Angelfield
Sofia Gubaidulina (f 1931): ur Musical toys, ‘Forest Musicians’
Ester Mägi (f 1922): Sonare för klarinett och piano
Clara Schumann (1819—1896): Sie liebten sich beide op. 13:2,
Er ist gekommen op. 12:2 och Liebst du um Schönheit op. 12:4
Alma Mahler (1879—1964): Ansturm, Die stille Stadt
och Bei dir ist es traut
Iris ter Schiphorst (f 1956): Hi Bill! för basklarinett
Marcelle de Manziarly (1899—1988): Pianotrio fiss-moll

Medverkande

Karin Dornbusch, klarinett, Henriikka Gröndahl, sopran,
Cecilia Zilliacus, violin, Kati Raitinen, cello,
Bengt Forsberg och Matti Hirvonen, piano

Mer information om artisterna

Länk till biografierna av artisterna

Program kommentarer

Ester Mägi (f 1922) är estniska och anses vara en av landets mest betydande tonsättare. Hon har en mycket rik produktion inom kammarmusik, verk för orkester, instrumentalkonserter och vokal musik.
Ester Mägi studerade tre år vid musikkonservatoriet i Moskva och hennes examensverk ”Kalevipoja teekond Soome” (Kalevipoegs resa till Finland) är en kantat för solist, manskör och orkester. Verket bygger på det estländska nationaleposet ”Kalevipoeg” och Ester Mägi är även i övrigt starkt influerad av folkmusik.
Bland hennes kammarmusik kan nämnas en pianosonat från 1949, en pianotrio i f-moll från 1950 och variationer för piano, klarinett och kammarorkester samt ”Vesper” för violin och piano eller orgel, som dessutom finns i version för stråkorkester.

Clara Schumann (1819—1896) var gift med Robert Schumann och mycket nära vän med Johannes Brahms. Vänskapen utveckla-des till en professionell ömsesidig förtrolighet, som bland annat utmynnade i att Brahms förklarade och beskrev sina pågående tonsättningar för Clara.
För sin samtid var Clara Schumann av de absolut största piano-virtuoserna. Hon var nio år vid den offentliga debuten. Efter gif-termålet med Robert 1840 blev hennes framträdande mer sparsamma. En bidragande orsak var att paret tillsammans fick åtta barn. Efter Roberts frånfälle 1856 började hon turnera igen, i såväl England som i Tyskland.
Under hela sitt liv var hon verksam som tonsättare. Hon invaldes 1870 som ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien i Stock¬holm. Bland Claras kompositioner kan nämnas hennes pianokonsert i a-moll från 1833–35 som alltmer ofta spelas. Clara Schumanns styrka ligger dock i hennes kammarmusik med en pianotrio, en relativt omfattande verklista för piano och nära 30-talet sånger.

Alma Mahler (1879—1964) född Schindler, var en begåvad konstnär och pianist och hade tagit kompositionslektioner av ton-sättaren Alexander von Zemlinsky.
Men i samband med giftermålet med Gustav Mahler, den store symfonikern krävde maken i ett slags äktenskapskontrakt att hon skull upphöra med sin tonsättargärning. Hon accepterade, men det kom att bli en konflikt dem emellan i äktenskapet. Det sägs att Gustav Mahler ångrade sitt beslut när han väl hörde Almas sånger, av vilka vi får höra några ikväll. Dessutom arbetade hon som Gustavs assistent med hans kompositioner.

Iris ter Schiphorst (f 1956) är född i Tyskland och spelade på 1980-talet i ett rockband som trummis, pianist och basist. En av hennes tidiga kompositioner är ”Terrible” (1982) då hon fortfarande var rockmusiker.
Schiphorst är ett slags allkonstnär som experimenterar med olika uttryckssätt och former som elektronisk musik, med multimedia, sceniska verk där text och musik ska skapa en helhet. Bland hennes senaste verk kan nämnas ”Gravitational Waves” för orkester.
Hi Bill! är skriven till klarinettisten Volker Hemken och som tonsättaren själv beskriver det ”en liten hommage till oräkneliga timmar i rökiga klubbar och övningskällare”.

Marcelle de Manziarly (1899—1989) föddes i Ukraina och tillbringade största delen av sitt liv i Europa och USA. I Paris studerade hon för Nadia Boulanger och i Basel för Felix Weingartner, österrikisk tonsättare och dirigent.
Marcelle brevväxlade med den amerikanske tonsättaren Aaron Copland som dedikerade sin sång "Heart, We Will Forget Him" till henne. Marcelle de Manziarly avled i California 90 år gammal.
Bland hennes verk kan nämnas ”Incidences” för piano och orkester och orkesterverket ”Sonate pour Notre-Dame de Paris”, ”Fables de la Fontaine” för röst och piano, ”Dialogue” för cello och piano och en trio för flöjt, cello och piano från 1962. Kvällens pianotrio är ett ungdomsverk.

Pär Trehörning