Kvah Logotyp

Johann Sebastian Bach lyckliga tid i Köthen slutade när Leopolds hustru dog och hans nya fru gjorde klart att musik inte hörde till hennes intresse. Bach sökte tjänsten som kantor i Thomaskyrkan i Leipzig och verkade där framtill sin död 1750.
Bach var då ansvarig för musiken i stadens fyra huvudkyrkor, både vid ordinarie gudstjänster och särskilda tillfällen som begravningar, bröllop, passionsmusik med mera. Varje söndag skulle en kantat framföras antingen i Thomaskyrkan eller Nicolaikyrkan under Bachs egen ledning. Till det skulle han undervisa i såväl sång som latin och ha koll på de 55 eleverna i Thomaskyrkan.

Goldbergvariationerna, eller som det står på försättsbladet – ”en klaviaturövning, bestående av en aria med variationer för cembalo med två manualer. Komponerad för konnässörer, för deras själars välbefinnande, av Johann Sebastian Bach.” tillkom under den tiden. Verket är en beställning av en av Bachs beskyddare, det ryska sändebudet vid sachsiska hovet, en greve von Keyserlingk.
Greven hade svårt att sova och bad då Bach att till cembalisten och Bacheleven Johann Gottlieb Gold-berg, som var i tjänst hos greven, skriva något som Goldberg skulle kunna spela för honom för att bli lite uppmuntrad under sina sömnlösa nätter. Det skulle vara något ljust och milt.
Bach valde ett verk med variationer och greven kunde aldrig höra nog av verket. Han bad ofta Goldberg att spela någon av ”mina” variationer som han uttryckte saken. Dessutom fick Bach furstligt betalt av greven.
Goldbergvariationerna består av en inledande aria, byggd på ett sarabandtema ur Anna Magdalenas notbok och därefter 30 variationer, canon, toccator, i olika tonarter och tempi. De flesta är runt minuten långa utom variation 26 som är nära sex minuter. Stycket är ett mästerverk i tvåstämmighet.
Som många av Bachs verk har andra tonsättare arrangerat Goldbergvariationerna för andra instrument. Allhelgonakyrkans festival bjuder på fredagen på versionen för stråktrio av den ryske violinisten och dirigenten Dmitri Sitkovetsky, Förutom verk av Bach har Sitkovetsky transkriberat närmare 30 verk för stråkar av bland andra Beethoven och Sjostakovitj.
Hans version av Goldbergvariationerna är till minne av kanadensaren Glenn Gould, den pianist som kanske är mest förknippad med detta verk, tack vare sin legendariska inspelning från 1955 som gjorde honom världsberömd.
Ja, Bach han skrev lite annat i Leipzig. Han snodde ihop ett ”Magnificat”, Matteus- och Markuspassionerna, ”Ein musikali-sches Opfer”, klaver och orgelmu-sik samlade i ”Klavierübung II-IV”, en andra del av ”Das Wohltem-perierte Klavier” och som avslut-ning det väldiga (ofullbordat) ”Die Kunst der Fuge”, en samling fugor och kanon över ett enda tema.
Mot slutet av sitt liv var Bach märkt av sin blindhet och två smärtsamma operationer av en okunnig läkare förstörde hans hälsa och vid 65 års ålder avled Bach 1750.
Hans andra äktenskap med Anna Magdalena blev mycket lyckligt. Sammanlagt i de två äktenskapen fick Bach 20 barn. Flera av dem avled tidigt, men av dem som uppnådde vuxen ålder, har framförallt Carl Philipp Emanuel, Johann Gottfried och Johann Christian gått till historien som betydande tonsättare.