Kvah Logotyp

Johann Sebastian Bach blev under sin tid i Weimar (läs mer om Bachs liv och komponerande under tors-dagen och fredagens program) in-tresserad av den italienska formen för instrumentalkonserter, och då framför allt Vivaldi. Bach arran-gerade flera av den italienska mästarens verk för såväl soloklaver som klaverkonserter. Telemann och andra tyska tonsättare hade ofta vid en här tiden fyra satser i sina konserter för soloinstrument. Men Bach utgick från det italienska mönstret med tre satser – snabb-långsam-snabb.

De tre violinkonserter vi hör på lördagen, är således influerade av den italienska formen. Bach skrev dem och några av sina klaverkonkonserter under sin tid i Köthen (då Cöthen).
Av violinkonserterna är antagligen dubbelkonserten den mest berömda och kända, och då framför allt mellansatsen (Adagio) där de två soliststämmoran flätas ut och in i varandra. Har du kanske hört samma musik för två klaver? Ja, det är riktigt. Det är en av Bachs två konserter för två klaver i c-moll (BWV 1062). Bach arrangerad besättningar, vilket inte var ovanligt på den tiden.

Och när det gäller festivalens tre klaverkonserter, är det mycket osäkert om de egentligen är skrivna för klaver från början. Exempelvis är konserten för två klaver i c-moll (BWV 1060) från början för violin och oboe, med en underbar mellansats. Njut gärna också av largot i klaverkonserten i f-moll (BWV 1056).
Bach skrev också en konsert för fyra klaver. Kanske spelades denna klavermusik i Zimmermans kaffehus i Leipzig där Bach verkade efter Köthen.