Kvah Logotyp

Sina sex preludier och fugor opus 35 skrev Felix Mendelssohn på från 1827 till 1837, då de publicerades. (Vi får i kväll ett urval, då det rör sig om cirka 40 minuters musik.)
Till Fanny skrev Felix att han ville ha mer disciplin efter att ha skrivit flera samlingar med Lieder ohne Worte. Schumann tyckte att fugorna påminde mycket om ”Sebastian” men påpekade att opus 35 inte var underhållning utan till för att vänja pianister vid denna gamla form, utan imitation eller krusiduller. En Felix i för trång barockperuk eller en fri romantiker som återanvänder en gammal form – vad tycker ni?
Allegretto, Allegro och Allegretto för 4-händigt piano skrev Fanny Mendelssohn omkring 1843 – 1844, men dateringen är osäker.
Efter ett preludieliknande stycke kommer ett grandiost nummer, närmast en dramatisk uvertyr. Det Worte, en lyrisk sång. Även om Felix bröt mot koden genom att låta publicera några av hennes sånger i sina opus 8 och 9, så började hon inte publicera sig förrän året före sin död, 1846, och utan att rådgöra med brodern. Felix lyssnade hela livet alltid på storasyster Fannys musikaliska råd och stod henne mycket nära. När hon gick bort tog Felix det hårt. Han hann fullborda sin sista stråkkvartett innan han också avled, samma år. Den bär inskriptionen Requiem för Fanny.
Stråkoktetten Ess-dur opus 20 skrevs av en sextonårig Felix Men-delssohn och är, vid sidan av uvertyren till En midsommarnatts-dröm, hans mest kända tidiga verk. ”Oktetten måste spelas likt en symfoni i alla stämmor” skriver Felix på sitt partitur. Verket kräver motsvarande två stråkkvartetter, alltså fyra violiner, två violor och två violonceller. Men tro inte för ett ögonblick att det är annat än åtta stämmor som får breda ut sig. Verket inleds med ett helt enkelt briljant Allegro där förstaviolinisten får visa vad hen går för. Efter långsammare och drömskt Andante kommer Scherzo, ett Allegro leggierissimo (så ”lätt” som möjligt). Enligt Fanny är scherzot som en spöklik vision från Goethes Faust.
Själv tänker jag mest på älvor, men det är säkert fel. Tänk inte på älvor! Finalsatsens Presto inleds av två burdusa cellister med en fuga och håller sedan full fart för att aldrig sakta in. En magnifik avslutning på vår festival.