Kvah Logotyp

Sedan 1999 har KVAH genomfört mer än 300 konserter där minst 150 musiker har medverkat, flertalet många gånger. Under sina mer än trettio år i Allhelgonakyrkan har Bengt Forsberg medverkat vid ungefär 200 konserter.

Kammarmusikkonserterna i Allhelgonakyrkan är vid det här laget en gammal tradition. De uppstod genom en kontakt mellan Bengt Forsberg och Katarina församling, som 1988 ledde till en konsertserie. Sedan 1999 då föreningen KVAH bildades är vi arrangörer i samverkan med församlingen. Under september–juni ges ungefär en konsert per månad, där KVAH står för programutformning, förberedelser, marknadsföring och praktiskt värdskap. Under somrarna har vi dessutom sedan ungefär tjugo år tack vare anslag utifrån kunnat arrangera en festival kring något tema (se nedan) där ett antal musiker under Bengt Forsbergs ledning samlats för en veckas intensivt kammarmusikspel i olika kombinationer. I anslutning till festivalen har KVAH även stått för en barnkonsert. Festivalen hålls i Allhelgonakyrkan men är i övrigt helt föreningens egna åtagande.

2022

Länk till konserter i 2022

2021

Länk till konserter i 2021

2020

Länk till konserter i 2020

2019

Länk till konserter i 2019

2018

Länk till konserter i 2018

2017

Länk till konserter i 2017

2016

Länk till konserter i 2016

2015

Länk till konserter i 2015

Tidigare medlemsaktiviteter

Länk till lista på tidigare medlemsaktiviteter

Festivaler mellan 2019 och 2007

Länk till affischer från festivaler mellan 2007 och 2019