Kvah Logotyp

Som medlem i Kammarmusikens Vänner får du medlemskort med rätt till rabatterat biljettpris, du försäkrar dig om information kring kommande konserter, får närvara vid speciella medlemsprogram, samt får rätt att delta i vårt årsmötet på våren och påverka KVAH:s framtida inriktning.

Länk till lista över tidigare av medlemsaktiviteter