Kvah Logotyp

Som medlem i Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan (KVAH) medverkar du till att vår kammarmusikverksamhet kan fortsätta. KVAH är en ideell och fristående förening som bedriver denna verksamhet genom konserter i samverkan med Katarina församling, men även genom konserter och andra arrangemang som föreningen genomför på egen hand. Föreningens styrelse fungerar som programråd och svarar för marknadsföring, information vid konserter och en rad andra administrativa uppgifter. Sedan starten är pianisten Bengt Forsberg föreningens konstnärliga ledare, som hittills medverkat vid mer än 200 av dess konserter.

Föreningen har drygt 200 medlemmar som påverkar verksamheten via styrelsen och genom att framföra önskemål. Förutom tillfredsställelsen att bidra till det lokala musiklivet har de mer konkreta förmåner: rabatt på konsertbiljetter, medlemsträffar ett par gånger per år, information via mejl och brev om kommande konserter så snart dessa har beslutats, samt särskilda mejlutskick inför varje konsert. Ungefär hälften av konsertbesökarna brukar vara medlemmar, varför det finns goda möjligheter att i kyrkan och i kaféet under kyrkan bekanta sig med andra som delar vårt intresse för konstformen. På så vis kan musiken upplevas så som avsågs när den skrevs: som något att framföra och njuta av bland vänner.