Kvah Logotyp

Som medlem i Kammarmusikens Vänner får du medlemskort med rätt till rabatterat biljettpris, du försäkrar dig om information kring kommande konserter, får närvara vid speciella medlemsprogram, samt får rätt att delta i vårt årsmötet och påverka KVAH:s framtida inriktning.

Medlemsavgift: 250 kr per person. Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober gäller för resten av året och följande år.

Betala till:
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan, PlusGiro 4875908-8 eller till vårt Swishkonto 123 116 23 46.
Ange gärna mailadress, så får du information snabbare om kommande verksamhet.