Kvah Logotyp

Allhelgonakyrkan började byggas 1917 i Allhelgonalunden. Initiativtagare var Sällskapet för främjande av kyrklig själavård som startade en insamling för att bygga en mindre kyrka. Kyrkan skulle byggas i trä och var tänkt att stå i ett tiotal år och sedan ersättas av en stenkyrka. Arkitekten Joel Norborg hade som förebild en svensk landsortskyrka från 1700-talet.

1918 invigdes kyrkan av ärkebiskop Nathan Söderblom som också gav kyrkan dess namn. Sällskapet för främjande av kyrklig själavård var ägare till kyrkan som uppläts hyresfritt till Katarina församling mot att församlingen stod för driftskostnaderna. 1929 erbjöd sällskapet kyrkan i gåva till församlingen som dock avböjde detta erbjudande och upphävde samtidigt åtagandet att stå för driftkostnaderna.

1930 när många trodde att kyrkan skulle behöva stängas och kanske rivas bildades Föreningen Allhelgonakyrkans vänner. Föreningen kom sedan att i många år stå för kyrkans driftkostnader och 1958 fick föreningen kyrkan i gåva av Sällskapet för kyrklig själavård.

1972 överlämnade Allhelgonakyrkans vänner kyrkan till Katarina Församling.

1988 började kammarmusikserien i Allhelgonakyrkan.

1999 bildades Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan KVAH.