Kvah Logotyp

Kontakt - info@kammarmusikens-vanner.se

efter årsmöte 2021-03-12

Ordförande: Nils-Göran Olve
Viceordförande: Lars Bäcklund
Kassör: Per Bäckström
Övriga ledamöter:
Lars-Ingmar Karlsson
Claes Schalén
Jan Silverudd
Ann-Sofie Westelius
Styrelseledamot utsedd av Katarina församling: Gregory Lloyd
Adjungerad till styrelsen: Bengt Forsberg, konstnärlig ledare