Kvah Logotyp

Kompositörer:

Alfvén, Skrjabin, Raff

Medverkande:

Bengt Forsberg, Tobias Ringborg, Ylvali Zilliacus och Mats Lidström

I festivalens öppningskonsert introducerar vi tre av de sex jubilarer som utgör dess tema. Bland dem är årets jubilar Hugo Alfvén (1872–1960) centralfiguren. Hans genombrottsverk fiolsonaten omges av pianomusik av Aleksandr Skrjabin (1872–1915) – jämnårig med Alfvén men helt olik honom i tonspråket – och Joachim Raffs (1822–1882) stora pianokvartett.

• Skrjabin: Preludier. Bengt Forsberg
• Alfvén: Violinsonat c-moll op. 1. Tobias Ringborg och Bengt Forsberg
• Raff: Pianokvartett G-dur op. 202:1. Bengt Forsberg, Tobias Ringborg, Ylvali Zilliacus och Mats Lidström