Kvah Logotyp

Kompositörer:

Skrjabin, Vaughan Williams, Juon

Medverkande:

Bengt Forsberg, Kristian Möller, klarinett, Chris Parkes, Cecilia Zilliacus, Kati Raitinen, Leif Kaner-Lidström, Bengt Rosengren, Jens Christoph Lemke, Tobias Ringborg, Ylvali Zilliacus, Mats Lidström, Charles DeRamus

Efter lördagskvällens fokus på två musiker åt gången så blir det nu ”maxad” kammarmusik. ”VW” använder både stråkar, blåsare och piano i sin kvintett, medan Juon ökar på till en nonett! Vi får höra hur de och våra musiker löser balansproblemen mellan så olika instrument. Vårt avslutningsverk kallas ibland Kammarsymfoni – en värdig avslutning på årets festival.

Aleksandr Skrjabin (1872 – 1915)
Preludier
Bengt Forsberg, piano

Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)
Kvintett D-dur för klarinett, horn, violin, cello & piano (1898)
Allegro moderato
Intermezzo: Allegretto
Andantino
Finale: Allegro molto

Kristian Möller, klarinett, Chris Parkes, horn, Cecilia Zilliacus, violin, Kati Raitinen, cello och Leif Kaner-Lidström, piano

PAUS

Paul Juon (1872 – 1940)
Kammarsymfoni, B-dur op. 27 för oboe, klarinett, fagott, horn, violin, viola, cello, kontrabas och piano (1905)
Allegro non troppo
Andante elegiaco
Allegro non troppo quasi moderato
Moderato

Bengt Rosengren, oboe, Kristian Möller, klarinett, Jens Christoph Lemke, fagott, Chris Parkes, horn, Tobias Ringborg, violin, Ylvali Zilliacus, viola, Mats Lidström, cello, Charles DeRamus, kontrabas, och Bengt Forsberg, piano