2023-01-21 Cello och piano på svenska

Violoncell brukar beskrivas som det instrument som mest liknar människorösten. Nu har vi chansen att höra cellon tala svenska under en hel konsert! Chrichan Larson sökte tidigt impulser från cellomästare som Rostropovitj och samtida tonsättare i Sverige och utomlands – han är själv även tonsättare. Med Bengt Forsberg spelar han nu svensk musik från förra sekelskiftet och framåt, till exempel Ture Rangströms “dikt” Ver Sacrum och Gunnar de Frumeries nästan bortglömda första cellosonat – båda tidiga verk som vi sällan får höra.

Program

Ture Rangström: Ver Sacrum

Henning Mankell: Notturno

Viking Dahl: Sensation I & II

Dag Wirén: Sonatin nr 1

PAUS

Sven-Erik Bäck: Ricercare

Gunnar de Frumerie: Cellosonat nr 1 (som återfunnits)