Om KVAH

Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan är en ideell förening som driver kammarmusikverksamhet i samarbete med Katarina församling.

Allhelgonakyrkan är en av de lokaler i Stockholm, kanske i hela Sverige, som bäst lämpar sig för kammarmusik. Storleken är perfekt, lokalen rymmer drygt 250 personer. Akustiken är enastående, det spelar ingen roll var man sitter. Klanglådan är maximal och kyrkorummet fylls såväl av en ensam solist som av en kammarorkester eller kör. Vi anordnar en konsert per månad och en festival under sommaren. Dessutom finns ett antal medlemsaftnar varje år.

Verksamhets konstnärlige ledare och oförtröttlige eldsjäl är pianisten Bengt Forsberg. Bengt har en osedvanligt bred repertoar och han har ett stort intresse av att utanför standardrepertoaren söka efter och framföra ovanlig och sällan spelad musik, vilket avspeglas både i KVAHs konserter och i hans många CD-inspelningar. Läs mer om Bengt här.

Bli medlem

Som medlem i Kammarmusikens Vänner får du medlemskort med rätt till rabatterat biljettpris, du försäkrar dig om information kring kommande konserter, får närvara vid speciella medlemsprogram, samt får rätt att delta i vårt årsmötet och påverka KVAH:s framtida inriktning.

Medlemsavgift betald från och med 1 oktober gäller även påföljande år.

Medlemsavgift: 250 kr per person.

Betala till:
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan,

PlusGiro 4875908-8 eller Swish 1231162346
Ange namn och mejladress, så får du information om kommande verksamhet.

Mer information om föreningen hittar du under “Medlemskap”

Få information om våra konserter

Medlemmar får utöver sina andra förmåner medlemsbrev inför varje konsert. Till övriga skickar vi korta översikter tre gånger per år. För att få del av dessa skickar du epost till info@kammarmusikens-vanner.se och anger din epostadress och att du önskar information från oss. Vi lovar givetvis att inte använda uppgifterna för andra syften, och du kan när som helst avanmäla dig