Medlemmar

Bli Medlem

Som medlem i Kammarmusikens Vänner får du medlemskort med rätt till rabatterat biljettpris, du försäkrar dig om information kring kommande konserter, får närvara vid speciella medlemsprogram, samt får rätt att delta i vårt årsmötet och påverka KVAH:s framtida inriktning. Om du blir medlem efter den sista september gäller ditt medlemskap även för kommande år.

Medlemsavgift: 250 kr per person.

Betala till:
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan, PlusGiro 4875908-8 eller Swish 1231162346.
Ange gärna mailadress, så får du information snabbare om kommande verksamhet.

Styrelse

Kristian Gustavson, ordförande

Lars Bäcklund, vice ordförande

Per Bäckström, kassör

Lars-Ingmar Karlsson

Gregory Lloyd (utsedd av Katarina församling)

Claes Schalén

Jan Silverudd

Ann-Sofie Westelius

Christer Wikmark

KVAHs konstnärliga ledare Bengt Forsberg är permanent adjungerad till styrelsen

Stadgar

Föreningens stadgar i PDF

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2021

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2022

Protokoll för årsmöte gällande verksamhetsåret 2022

GDPR

Information om Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkans hantering av dina personuppgifter.

Enligt EU:s dataskyddsförordning skall den organisation som behandlar personuppgifter inhämta godkännande för hanteringen av uppgifterna. 

Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkan (org.nr. 802409-9817) hanterar personuppgifter om sina medlemmar. De personuppgifter vi registrerar är, i tillämpliga delar, namn, postadress och e-postadress. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningslistor för deltagande i vissa av föreningens aktiviteter. 

Vi använder uppgifterna för att kommunicera med medlemmarna om föreningens verksamhet, sprida annan information med anknytning till denna och för att följa upp betalning av medlemsavgifter. 

Mot bakgrund av ovanstående ser vi inbetalning av medlemsavgift som ett godkännande av att personuppgifter lagras och används på det sätt som här beskrivits. 

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande eller fråga om de uppgifter vi har registrerade om dig. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till info@kammarmusikens-vanner.se. 

Stockholm i juni 2023