Medlemmar


Bli Medlem

Som medlem i Kammarmusikens Vänner får du medlemskort med rätt till rabatterat biljettpris, du försäkrar dig om information kring kommande konserter, får närvara vid speciella medlemsprogram, samt får rätt att delta i vårt årsmötet och påverka KVAH:s framtida inriktning. Om du blir medlem efter den sista september gäller ditt medlemskap även för kommande år.

Medlemsavgift: 250 kr per person.

Betala till:
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan, PlusGiro 4875908-8 eller Swish 1231162346.
Ange gärna mailadress, så får du information snabbare om kommande verksamhet.

Styrelse

Kristian Gustavson, ordförande

Lars Bäcklund, vice ordförande

Per Bäckström, kassör

Lars-Ingmar Karlsson

Gregory Lloyd (utsedd av Katarina församling)

Claes Schalén

Jan Silverudd

Ann-Sofie Westelius

Christer Wikmark

KVAHs konstnärliga ledare Bengt Forsberg är permanent adjungerad till styrelsen

Stadgar

Föreningens stadgar i PDF

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2021

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2022

Protokoll för årsmöte gällande verksamhetsåret 2022