Medlemskap

Bli Medlem

Som medlem i Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan får du medlemskort med rätt till rabatterat biljettpris. Du får också regelbundna medlemsmejl med information om kommande konserter.

Medlemsavgiften för ett år är 250 kr per person.
Medlemsavgift betald från och med 1 oktober gäller även påföljande år.

Betala till:
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan,
PlusGiro 4875908-8 eller Swish 123 11 62 346.
Ange namn och mejladress, så får du information om kommande verksamhet.

Medlemskvällar

Som medlem får du närvara vid speciella medlemskvällar, samt får rätt att delta i vårt årsmötet och påverka KVAH:s framtida inriktning.


Styrelse

Kristian Gustavson, ordförande

Lars Bäcklund, vice ordförande

Per Bäckström, kassör

Lars-Ingmar Karlsson

Gregory Lloyd (utsedd av Katarina församling)

Claes Schalén

Jan Silverudd

Astrid Haugland

David Matscheck

Christer Wikmark

KVAHs konstnärliga ledare Bengt Forsberg är permanent adjungerad till styrelsen


Stadgar

Föreningens stadgar i PDF


GDPR

Information om Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkans hantering av dina personuppgifter.

Enligt EU:s dataskyddsförordning skall den organisation som behandlar personuppgifter inhämta godkännande för hanteringen av uppgifterna. 

Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkan (org.nr. 802409-9817) hanterar personuppgifter om sina medlemmar. De personuppgifter vi registrerar är, i tillämpliga delar, namn, postadress och e-postadress. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningslistor för deltagande i vissa av föreningens aktiviteter. 

Vi använder uppgifterna för att kommunicera med medlemmarna om föreningens verksamhet, sprida annan information med anknytning till denna och för att följa upp betalning av medlemsavgifter. 

Mot bakgrund av ovanstående ser vi inbetalning av medlemsavgift som ett godkännande av att personuppgifter lagras och används på det sätt som här beskrivits. 

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande eller fråga om de uppgifter vi har registrerade om dig. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till info@kammarmusikens-vanner.se. 

Stockholm i juni 2023