Kvah Logotyp

Medlem i KVAH

Som medlem i Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan (KVAH) medverkar du till att vår kammarmusikverksamhet kan fortsätta. KVAH är en ideell och fristående förening som bedriver denna verksamhet genom konserter i samverkan med Katarina församling, men även genom konserter och andra arrangemang som föreningen genomför på egen hand. Föreningens styrelse fungerar som programråd och svarar för marknadsföring, information vid konserter och en rad andra administrativa uppgifter. Sedan starten är pianisten Bengt Forsberg föreningens konstnärliga ledare, som hittills medverkat vid mer än 200 av dess konserter.

Föreningen har drygt 200 medlemmar som påverkar verksamheten via styrelsen och genom att framföra önskemål. Förutom tillfredsställelsen att bidra till det lokala musiklivet har de mer konkreta förmåner: rabatt på konsertbiljetter, medlemsträffar ett par gånger per år, information via mejl och brev om kommande konserter så snart dessa har beslutats, samt särskilda mejlutskick inför varje konsert. Ungefär hälften av konsertbesökarna brukar vara medlemmar, varför det finns goda möjligheter att i kyrkan och i kaféet under kyrkan bekanta sig med andra som delar vårt intresse för konstformen. På så vis kan musiken upplevas så som avsågs när den skrevs: som något att framföra och njuta av bland vänner.

Bli medlem

Medlemsavgift: 250 kr per person. Medlemsavgift som betalas efter 1 oktober gäller för resten av året och följande år.

Betala till:
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan, PlusGiro 4875908-8 eller till vårt Swishkonto 123 116 23 46.
Ange gärna mailadress, så får du information snabbare om kommande verksamhet.

Dokument

Föreningens stadgar: stadgarkvah20200228

Årsmöte 2022

KVAHs årsmöte äger rum i Allhelgonakyrkan den 25/2 kl 18.00. Förutom de sedvanliga frågorna av årsmöteskaraktär kommer Bengt att underhålla oss med sin uppskattade musikgissning.

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2021
Protokoll årsmöte 20220225

Årsmöte 2021

På grund av pandemin kan årets årsmöte inte hållas som vanligt. Vi har i stället valt att göra det helt och hållet "på pappret" och kommer att bjuda in till ett medlemsmöte med de roliga delarna av årsmötet - musiken och samvaron - så snart som möjligt.

Årsmöteshandlingar KVAH verksamhetsåret 2020

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2020

Årsmöte 2020

Årsmötesdokumenten verksamhetsåret 2019 i PDF-format:
Kallelse och dagordning årsmöte KVAH 2020
Förslag till nya stadgar KVAH
Ekonomisk redovisning KVAH 2019

Verksamhetsplan KVAH 2020