Tidigare konserter

Kammarmusikkonserterna i Allhelgonakyrkan är vid det här laget en gammal tradition. De uppstod genom en kontakt mellan Bengt Forsberg och Katarina församling, som 1988 ledde till en konsertserie. Sedan 1999 då föreningen KVAH bildades är vi arrangörer i samverkan med församlingen. Under september–juni ges ungefär en konsert per månad, där KVAH står för programutformning, förberedelser, marknadsföring och praktiskt värdskap. Under somrarna har vi dessutom sedan ungefär tjugo år tack vare anslag utifrån kunnat arrangera en festival kring något tema där ett antal musiker under Bengt Forsbergs ledning samlats för en veckas intensivt kammarmusikspel i olika kombinationer. I anslutning till festivalen har KVAH även stått för en barnkonsert. Festivalen hålls i Allhelgonakyrkan men är i övrigt helt föreningens egna åtagande.

Sedan 1999 har KVAH genomfört mer än 300 konserter där minst 150 musiker har medverkat, flertalet många gånger. Under sina mer än trettio år i Allhelgonakyrkan har Bengt Forsberg medverkat vid ungefär 200 konserter.

Här har du möjlighet att titta på vad tidigare konserter har erbjudit sedan KVAHs nya webbplatsen introducerades hösten 2022.