Tidigare konserter

Sedan 1999 har KVAH genomfört mer än 300 konserter där minst 150 musiker har medverkat, flertalet många gånger. Under sina mer än trettio år i Allhelgonakyrkan har Bengt Forsberg medverkat vid ungefär 200 konserter.

Här har du möjlighet att titta på vad tidigare konserter har erbjudit sedan KVAHs nya webbplatsen introducerades hösten 2022.